ADS
تراوا موزیک/موزیک/آهنگ خواب و خیال از ادوین
با احتمال یک به صد دستم به دستت میرسد قلب مرا آشوب کن حال دلم را خوب کن عاشق  به عشق مجبور شد دیدار ما از دور شد دیدار ما از دور شد ای احتمال خوب من فکر محال خوب من من به خیالت قانعم خواب و خیال خوب من ای احتمال خوب من فکر محال خوب من من به خیالت قانعم خواب و خیال خوب من ای احتمال خوب من فکر محال خوب من من به خیالت قانعم خواب و خیال خوب من ای احتمال خوب من فکر محال خوب من من به خیالت قانعم خواب و خیال خوب من ♫♫♫ عاشق پر است از ماجرا عاشق نمیپرسد چرا عاشق سوالش روشن است تنها جوابش دیدن است عاشق پر است از ماجرا عاشق نمیپرسد چرا عاشق سوالش روشن است تنها جوابش دیدن است ای احتمال خوب من فکر محال خوب من من به خیالت قانعم خواب و خیال خوب من ای احتمال خوب من فکر محال خوب من من به خیالت قانعم خواب و خیال خوب من ای احتمال خوب من فکر محال خوب من من به خیالت قانعم خواب و خیال خوب من ای احتمال خوب من فکر محال خوب من من به خیالت قانعم خواب و خیال خوب من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS